Všeobecné obchodní a storno podmínky Horské chaty Orlík

 

 1. Kontaktní údaje:

Horská chata Orlík

provozovatel: Ing. Libor Šindelář

Pec pod Sněžkou 5, 542 21 Trutnov

IČ: 75910781

DIČ: CZ7804022787

podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku

Tel.: +420 733 532 352

email: info@chataorlik.cz

web: www.chataorlik.cz

 

 1. Úvodní ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb - Horskou chatou Orlík (dále jen „ubytovatel“) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen „klient“). 

 

 1. Rozhodné právo 

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

 

 1. Objednávka služeb a jejich úhrady

 1. Objednání a uzavření smlouvy o ubytování

Objednání pobytu v zařízení Horská chata Orlík lze provést písemně poštou na adrese uvedené v čl. 1 VOP, e-mailem uvedeném v čl. 1 VOP, telefonicky na tel. čísle uvedeném v čl. 1 VOP či prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.chataorlik.cz, případně prostřednictvím třetích osob pravidelně zprostředkovávajících uzavření smlouvy o ubytování (booking.com apod.). Objednávku provedenou písemně, telefonicky nebo e-mailem potvrdí ubytovatel klientovi ve lhůtě 3dnů e-mailem, ve kterém specifikuje podmínky poskytnutí služeb, připojí k němu tyto VOP a fakturu k zaplacení zálohové platby. Okamžikem uhrazení faktury klientem dochází k udělení souhlasu s VOP a uzavření smlouvy o ubytování. Objednávku provedenou prostřednictvím formuláře na webových stránkách ubytovatele, při jehož vyplnění provede klient souhlas s těmito VOP, potvrdí ubytovatel klientovi ve lhůtě 3 dnů e-mailem; tímto potvrzením objednávky je uzavřena smlouva o ubytování. K uzavření smlouvy o ubytování na základě objednávky provedené prostřednictvím třetích osob pravidelně zprostředkovávajících uzavření smlouvy o ubytování dochází potvrzením objednávky ze strany zprostředkovatele, který seznámí klienta s těmito VOP, pokud si zprostředkovatel prokazatelně nevymíní jiný způsob. V případě placení zálohové platby prostřednictvím platební karty přes platební bránu na webových stránkách ubytovatele v situaci specifikované v čl. 4.3. těchto VOP je smlouva o ubytování uzavřena provedením této platby. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o ubytování. Náklady klientovy při uzavírání smlouvy o ubytování vzniklé si hradí klient sám. Klient bere na vědomí, že ubytovatel není povinen uzavřít smlouvu o ubytování, i přestože bude mít na požadovaný termín volnou ubytovací kapacitu, a to zejména, nikoliv však výhradně, s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o ubytování včetně VOP. 

 

 1. Ceny služeb

Ceny služeb určuje ubytovatel, jsou zveřejněny na webových stránkách ubytovatele www.chataorlik.cz v sekci Ceník a uplatní se vždy vyjma případů, kdy se ubytovatel s klientem dohodnou na jiných cenách poskytovaných služeb. Služby, které nejsou zahrnuty do Ceníku, je nutno objednat výslovně a jejich cena bude specifikována v příslušné dohodě mezi ubytovatelem a klientem. 

 

 1. Platební podmínky

Každá závazná rezervace musí být zajištěna zálohovou platbou ve výši minimálně 50 % z ceny pobytu. Splatnost zálohy a její výši stanoví ubytovatel po dohodě s klientem. U rezervací uskutečněných více než 5 dní před příjezdem do Horské chaty Orlík vystaví ubytovatel klientovi fakturu, kterou klient uhradí bankovním převodem. U rezervací uskutečněných 0 - 5 dní před příjezdem hradí klient zálohu prostřednictvím platební karty přes platební bránu na webových stránkách ubytovatele www.chataorlik.cz nebo fakturou. V případě nezaplacení faktury klientem do dne její splatnosti není ubytovatel objednávkou vázán a smlouva o ubytování není uzavřena. Doplatek za ubytování hradí klient po příjezdu do Horské chaty Orlík. Platbu doplatku za ubytování lze provést hotově, platební kartou, nebo stravenkami, jejichž aktuální akceptaci je nutné ověřit u personálu Horské chaty Orlík. Veškeré platby platební kartou v Horské chatě Orlík jsou navýšeny o transakční poplatek ve výši 2 %. 

 

 1. Parkování

Horská chata Orlík se nachází v prudkém svahu a je přístupná pouze po lesní a pouze částečně zpevněné cestě, jejíž průjezdnost závisí na ročním období a klimatických podmínkách. V zimě není parkování u chaty ani příjezd k chatě možný vůbec, v dalších ročních obdobích je nutné příjezd a odjezd autem k chatě konzultovat s personálem Horské chaty Orlík. Možnost parkování v blízkosti Horské chaty Orlík závisí nejen na klimatických podmínkách, ale i obsazenosti chaty ostatními hosty. V případě nemožnosti parkování u chaty je k dispozici veřejné parkoviště, které je od chaty vzdálené přibližně 900 metrů. Na tomto parkovišti mohou klienti parkovat se slevou přibližně 42 % z ceny parkovného, tj. za 70,- Kč po slevě za jedno auto na jednu noc. Klienti mohou využít provozovatelů horské taxi služby, jejichž kontaktní údaje budou na žádost klientovi poskytne personál chaty Orlík. Taxi službu je vhodné kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Taxi služba dopraví klienty přibližně do vzdálenosti 100 metrů od chaty, posledních 100 metrů k chatě je třeba překonat po neudržované lesní stezce. Proto je doporučena vhodná horská obuv, v zimních obdobích nejlépe použití nesmeků. Další informace o poloze Horské chaty Orlík, možnosti parkování a provozovatelích taxi služeb lze nalézt na webových stránkách ubytovatele www.chataorlik.cz. 

 

 1. Ubytování

Horská chata Orlík disponuje osmi dvoulůžkovými a třemi čtyřlůžkovými pokoji. Do každého pokoje lze přidat jednu přistýlku, zpravidla ve formě rozkládacího gauče, křesla nebo futonu. Dvoulůžkový pokoj má velikost 15 – 20 m2, čtyřlůžkový 30 – 35 m2. Pokoje jsou menší, zařízené jednoduše, avšak pro potřeby návštěvníků hor účelně a útulně. Součástí každého pokoje je sociální zařízení a TV. Podrobnější popis pokojů a fotografie lze nalézt na webových stránkách ubytovatele www.chataorlik.cz. Ubytování začíná, a veškeré služby sjednané v ubytovací smlouvě mohou být čerpány, v den příjezdu od 15:00 hodin a končí v den odjezdu v 10:00 hodin. Klient je povinen vyklidit pokoj v den odjezdu do 10:00 hodin. Po vzájemné domluvě mezi ubytovatelem a klientem je možné sjednat čas příjezdu a počátek čerpání služeb a čas nejzazšího vyklizení pokoje odlišně. 

 

 1. Stravování

Stravování (snídaně a večeře) v Horské chatě Orlík probíhá formou bufetu. Snídaně se skládá z teplého a studeného bufetu a teplých a studených nápojů. Večeře je podávána ve složení: předkrm, polévka, hlavní chod, dezert, variace sýrů a ovoce. Snídaně se podávají od 8:00 do 10:00 hodin, večeře od 18:00 do 20:00 hodin. Bar je otevřen od 8:00 do 22:00, po vzájemné domluvě mezi ubytovatelem a klientem je možné zavírací hodinu posunout. Strava je připravována bez zvláštních dietních omezení, požadavky na speciální dietní režimy je nutné hlásit v rámci objednávky minimálně 3 dny předem. Pokud ubytovatel nebude moct těmto požadavkům vyhovět a klient bude na dietě přesto trvat a odstoupí od smlouvy o ubytování, uplatní se storno podmínky specifikované v čl. 12. VOP.

 

 

 1. All inclusive balíček

Balíček all inclusive je možné objednat pouze k celému pokoji a k pobytu na dvě a více nocí.

All inclusive balíček zahrnuje snídani, obědový balíček, který si klient připraví sám ze snídaňového bufetu, a večeři formou bufetu; dále jednu hodinu privátního wellness a volnou konzumaci nápojů. Konzumace nápojů v rámci balíčku all inclusive je možná od 8:00 do 20:00 hodin a zahrnuje veškeré nealkoholické teplé a studené nápoje, pivo, víno v ceně do 250,- Kč za láhev a lihoviny v ceně do 70,- Kč za 0,04 l. V případě objednání vína v ceně nad 250,- Kč za lahev nebo lihoviny v ceně nad 70,- Kč za 0,04 l je klient povinen doplatit rozdíl, o který cena nápoje převyšuje takto stanovenou hranici. 

Slevy pro děti se na balíček all inclusive vztahují.

 

 1. Wellness

V Horské chatě Orlík je možné využít wellness: privátní saunu, vířivku pro 5 osob a společenskou relaxační místnost. Vstup do wellness je klient povinen objednat minimálně 3 hodiny předem u personálu Horské chaty Orlík. Ceny wellness služeb jsou zveřejněny na webových stránkách ubytovatele www.chataorlik.cz v sekci Ceník, v případě zakoupení all inclusive balíčku je jeho součástí jedna hodina privátního wellness. Po dohodě s personálem Horské chaty Orlík je možné objednat masérské služby, jež zajišťují zkušení externí maséři; tyto služby je však třeba objednat v dostatečném časovém předstihu alespoň 1den předem. Stejným způsobem lze objednat kurzy jógy. Ceny masáží a kurzů jógy jsou přístupné na webových stránkách ubytovatele www.chataorlik.cz v sekci Ceník.

 

 

 1. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo na poskytnutí dodatečných informací, právo na ochranu osobních údajů, právo na řádné poskytnutí předepsaných služeb, právo být seznámen se změnou rozsahu služeb, právo odstoupit od ubytovací smlouvy za podmínek sjednaných v těchto VOP a právo sjednat za sebe náhradní osobu.

Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost při sdělování potřebných údajů, je povinen předložit ubytovateli doklady, upozornit ubytovatele na své zdravotní problémy, zejména na alergie, uhradit způsobenou škodu a ušlý zisk, neomezovat a neohrožovat ostatní ubytované klienty a řídit se pokyny personálu Horské chaty Orlík.

Klient je povinen dodržovat zákaz kouření v celém objektu Horské chaty Orlík a zákaz vaření vlastních pokrmů. Je zakázáno konzumovat vlastní nápoje v prostorách restaurace a wellness Horské chaty Orlík. 

 

 1. Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel je povinen poskytnout klientovi dohodnuté služby v rozsahuodpovídajícím standardu horské chaty a v rozsahu, který je specifikován v těchto VOP, zejména v čl. 6. – 9. VOP. To se neuplatní v případě mimořádných událostí vzniklých nezávisle na vůli ubytovatele jako je například vichřice, mráz, havárie, výpadek elektrického proudu či jiné události, které ubytovatel nemohl předvídat nebo jim předejít.

 

 1. Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

12.1. Odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele

Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování s okamžitou platností a bez nároku klienta na vrácení peněž v případech, kdy:

  • klient ohrožuje bezpečnost, zdraví, majetek ubytovatele či ostatních hostů, zejména pokud úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek ubytovatele,

  • klient závažně porušuje právní předpisy či oprávněné pokyny personálu Horské chaty Orlík,

  • klient obtěžuje ostatní hosty Horské chaty Orlík, opakovaně ruší klid ostatních hostů.

 

12.2. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta

Klient má právo odstoupit (bez uvedení důvodu) od smlouvy od okamžiku uzavření smlouvy o ubytování až do dne začátku ubytování, je však povinen uhradit ubytovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu: 

  • při zrušení rezervace více než 100 dní před smluveným datem zahájení pobytu – 5 % z ceny pobytu, minimálně však 500,- Kč;

  • při zrušení rezervace od 14 do 100 dní před smluveným datem zahájení pobytu – 50 % z ceny pobytu;

  • při zrušení rezervace méně než 14 dní před smluveným datem zahájení pobytu – 100 % z ceny pobytu.

Klientovi se doporučuje odstoupit od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře k odstoupení od smlouvy zaslaného na e-mailovou nebo korespondenční adresu ubytovatele uvedené v čl. 1. VOP či poskytnutého personálem horské chaty Orlík. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Horská chata Orlík

Pec pod Sněžkou 5

542 21 Trutnov

info@chataorlik.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o ubytování (specifikace této smlouvy).

Datum objednání

Jméno a příjmení klienta

Adresa klienta

Podpis klienta (pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

V případě zrušení pobytu před jeho započetím vrátí ubytovatel klientovi zálohu sníženou o storno poplatky, a to nejpozději do 14 dnů od písemného odstoupení od smlouvy klientem. Ustanovení § 2330 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. 

 

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy i jiných zákonem stanovených důvodů, pokud toto není vyloučeno těmito VOP či sjednanou smlouvou o ubytování. 

 

 1. Reklamace

Ubytovatel odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb, včetně práva na jejich odstranění, výměnu, doplnění, případně na náhradní poskytnutí nové služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny zaplacených služeb. Reklamaci je klient povinen uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace provede klient ústně nebo písemně - prostřednictvím e-mailu, ke kterému přiloží doklad o poskytnuté službě a popíše nedostatek v poskytnuté službě, kterou reklamuje. Není-li ústní reklamaci vyhověno na místě, je ubytovatel nebo personál Horské chaty Orlík vyřizující reklamaci povinen sepsat s klientem protokol o reklamaci, ve kterém uvede osobní údaje klienta, identifikační údaje ubytovatele, údaj o tom, kdo reklamaci vyřizuje, datum uplatnění reklamace, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení; protokol podepíše klient a osoba vyřizující reklamaci a klient obdrží jedno vyhotovení protokolu. Klient poskytne veškerou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména je povinen podat pravdivé a úplné informace, umožnit ubytovateli vstup do prostor určených k ubytování za účelem posouzení oprávněnosti reklamace, atp. Klient je oprávněn požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění nedostatků, a to zpravidla výměnou vadného vybavení pokoje. Pokud není možné odstranit vady technického charakteru v pokoji klienta a jestliže není možné klientovi nabídnout jiné, náhradní ubytování a tyto vady jsou takového charakteru, že klientovi znemožňují řádné užívání pokoje, má klient právo odpovídající slevu z ceny ubytování. O řádně uplatněné reklamaci je povinen ubytovatel rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud se nedohodnou na lhůtě delší. V případě oprávněné reklamace je ubytovatel povinen sjednat bezplatné odstranění vady nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny ubytování. Nedostatky ve stravovacích službách poskytovaných ubytovatelem reklamuje klient přímo v restauraci a ihned při zjištění nedostatku, u ubytovatele nebo obsluhujícího personálu. 

 

 

 1. Zpracování osobních údajů 

Klient výslovně souhlasí s tím, že ubytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a především s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely poskytnutí ubytovacích služeb poskytl klient (dále jen „osobní údaje“). Ubytovatel je správcem všech osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně. Osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem správného poskytnutí objednané služby. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajů, má právo na jejich opravu, výmaz, má právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním těchto údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese: info@chataorlik.cz. 

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, kdy dojde mezi ubytovatelem a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování.

Veškeré informace o ubytování, poskytovaných službách a cenách jsou uveřejněny na webových stránkách ubytovatele: www.chataorlik.cz.

Tyto Všeobecné obchodní a storno podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2019.

Klient potvrzuje, že byl seznámen s VOP ubytovatele, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. 


Horská chata Orlík

Ubytování v Krkonoších na horské chatě Orlík vám zaručuje mnoho výhod:

 • Sauna
 • Whirlpool
 • Relaxační místnost
 • Koktejl bar
 • Restaurace a bar
 • Překrásné panorama
 • 47 lůžek
 • 100m od přibližovacího vleku

Wellness a zábava

Součástí chaty je i Orlík SPA: privátní sauna s vířivou vanou pro 5 osob, společenská relaxační místnost s krásným výhledem do lesa a po dohodě možnost masáží a kurzů jógy.

Více o wellness v Peci pod Sněžkou

Galerie

Otevřít fotogalerii

Počasí v Peci pod Sněžkou

Zítra Pozítří Popozítří
Zdroj: www.meteopress.cz

Detailní předpověď počasí